Pobyt

W czasie rozmowy z opiekunem Domu Modlitwy przybywający określają charakter i cel pobytu. Goście zazwyczaj włączają się w modlitwę wspólnoty w kaplicy zakonnej, można jednak podjąć skupienie pustelnicze, tzn. przeżyć czas w samotności w całości oparty o prywatną modlitwę. Można poprosić o rozmowę, np. ukierunkowującą lub podsumowującą skupienie, a także o spowiedź.

Jeśli masz gotowe plany dotyczące pobytu, powiedz o nich opiekunowi Domu (oczekiwania, cel pobytu). Jeśli Twój przyjazd ma na celu przeżycie rekolekcji dotyczących konkretnego tematu, zagadnienia, problemu, pomóc może odpowiednia lektura lub konferencje nagrane na CD. Zwróć się do opiekuna Domu, wspólnie dobierzecie odpowiedni „materiał”.

Dom posiada 12 pokoi, każdy z kompletnym węzłem sanitarnym. Przybywający zostają zakwaterowani w jednoosobowych pokojach. Posiadają swobodny dostęp do kaplicy i minibiblioteki dla gości. Gwarantujemy całodobowe wyżywienie.

W tworzeniu atmosfery modlitwy pomaga siedemnastowieczny kościół i sanktuarium loretańskie oraz pokaźnych rozmiarów ogród (6,5 ha). Świętokrzyskie pola i lasy rozciągające się poza kilkuwiekowym murem klasztornym zachęcają do spacerów i medytacji na łonie natury.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Koszt pobytu wynosi 100 zł za dobę (nocleg + śniadanie + obiad + kolacja).